menu
0
Sản phẩm hot

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

16:39 11-08-2022

1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký trên website của Nhật Quang đều được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong giao dịch giữa Nhật Quang với khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng của riêng Nhật Quang dành cho khách hàng.

2. Chính sách lưu trữ thông tin

Nhật Quang không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin (lịch sử đơn hàng, lịch sử giao dịch) của khách hàng trên hệ thống server của Nhật Quang. Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, chúng tôi có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

Chúng tôi ghi lại các hành động/ thao tác và các nội dung trao đổi của khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự minh bạch trong giao dịch, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

3. Bảo mật thông tin nguồn hàng

Nhật Quang chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng chúng tôi.

Đồng thời cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của khách. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh, từ bất kỳ một nhân sự nào của chúng tôi đều thuộc hành vi bị nghiêm cấm.

 

Chia sẻ:

Tiêu đề

Tin ngắn

vài giây trước